مقررات و سیاست ها

– هدف ما ارائه ی خدمتی صادقانه به شما کتاب خوان و مشتری گرامی است.

– حتما آدرس پستی، کدپستی و شماره تماس خود را با دقت ثبت نمایید.

– قیمت کتاب ها بر اساس قیمت گذاری ناشر صورت می گیرد و در صورت نایاب بودن کتاب، قیمت روز و عرفی آن همراه با تخفیف لحاظ می شود.

با تقدیم احترام

مدیریت نیبوک