فروشگاه اینترنتی نیبوک‏، امکانی برای عرضه کتاب برای جامعه ی کتابخوان کشور می باشد.